Rozvoj a vylepšení obchodních systémů

Popis produktu

Nabízíme rozvoj a vylepšení obchodních strategií. Disponujeme vývojáři, analytiky, tradery, statistiky. Obchodník, který reálně obhospodařuje svoji strategii se zaměřuje na témata robustnosti, tržních podmínek, rizik a workflow jeho strategie spíše než na výnosy. A právě v tom spatřujeme největší potenciál pro spolupráci.

Každá obchodní strategie může být vyztužena, případně vylepšena v některém z následujících bodů:

  • automatizace = zefektivnění workflow (skenování trhu/hledání příležitostí, backtesting, příprava dat, exekuce),
  • robustnost (využití statistiky odhalující vztahy mezi „hluchými místy“ na equity curve a tržními, byť třeba nepozorovanými, jevy),
  • optimalizace (zapojení více nekorelovaných aktiv) za účelem snížení rizik/drawdownů a drawdown period.

Postup tvorby pokročilých obchodních systémů si můžete prohlédnout zde. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Počet uživatelů

Jednotky uživatelů z řad OCP i retailových obchodníků.

Další rozvoj

Neustále pracujeme na vývoji našich nástrojů, tak abychom klientům mohli nabídnout vždy nejpokročilejší technologie.

IDEA

done

R&D

done

POC

done

PRODUCT

done

Novinky