Principy práce s RelativeValues Lab

Principy práce s RelativeValues Lab

event_note 08.03.2019

V dnešním příspěvku se podíváme na to, jak se z výstupů výzkumné činnosti stává uživatelská aplikace.

Aplikace je plánována jako modulární, kde každý modul bude pokrývat nějaký obchodní přístup. Každý modul bude mít formalizovaný výstup definovaný danou obchodní strategií: backtest a detailní analýzu (s grafy a metrikami). Uživatel si tak může vytvořit vlastní strategii volbou vstupních parametrů.

Jedním ze zmíněných obchodních přístupů je Relative value, který je založen na sázkách na konvergenci v případě, že se zvětší nesoulad mezi podobnými nebo stejnými akciemi. To znamená vyhledání příležitosti využít odchylek v ceně nebo poměru stejných nebo podobných cenných papírů. Předpokládá se, že rozdíly jsou pouze krátkodobé a že poměr cen se brzy vrátí zpět na původní (normální) míru. Fondy s relativní hodnotou jsou vnímány jako zajištěné fondy, jelikož neobchodují pouze cenu určitého cenného papíru samostatně a strategie, která využívá cenových nesrovnalostí, je koupit jeden cenný papír (považovaný za podhodnocený) a prodat druhý (považovaný za nadhodnocený) ve formě párového obchodování.

Uživatel (správce fondu) vytvoří tento druh obchodní strategie v několika základních krocích:

Přijetím této univerzální metodiky vznikne řada otázek a aplikace by měla umožnit správci fondu je vyřešit.

Není pochyb o tom, že fáze výběru vhodných párů je rozhodující. Potenciální správce fondu musí najít dva cenné papíry, které jsou dostatečně podobné. Ve fázi přípravy dat pro tuto analýzu je nutné zabývat se problémy jako:

Dalším krokem v procesu výběru párů je provést vlastní analýzu připravených dat. Zde jsou otázkami hlavně:

Po rozhodujícím kroku výběru párů následuje obchodní část strategie. Jde o určení obchodních signálů, tj. definici pravidel řešících problémy, jako jsou:

Naďa Chalupová