Na finančních trzích obchoduje spousta diskrečních obchodníků, kteří jsou úspěšní, nicméně výměnou za svůj úspěch musí trávit dlouhé hodiny před monitorem a čekat, až nastane jejich obchodní příležitost. Nezřídka se také stává, že v okamžiku krátké nepozornosti správná doba pro otevření obchodu obchodníkovi unikne.

Jedním z takových obchodníků byl i náš kolega, který diskrečně obchoduje opční strategie na ETF UVXY. Jeho časovým rámcem je 5 minut, jeho trhem je UVXY na NYSEArca (s obchodními hodinami od 14:30 do 21:30 vyjádřeno v SELČ). Tudíž i on patří k těm, kterým sem tam nějaký obchod uteče.

S kolegou jsme se potkali na konferenci, která byla věnovaná automatizaci investičních strategií a samozřejmě, jako každý diskreční obchodník, si i Vláďa myslel, že jeho diskreční přístup je „neautomatizovatelný“. Po několika schůzkách, kde jsme si nastínili kam až možnosti algoritmizace sahají, nás požádal o to, abychom se pokusili jeho čistě diskreční přístup zautomatizovat.

Poté, co jsme společnými silami vytvořili pseudokód, jsme se pustili do nestandardní vývojářské práce, kdy jsme museli stroj „přinutit“, aby se se na pětiminutové cenové svíčky díval jako člověk (zjednodušeně řečeno v každém okamžiku). Tento bod byl vlastně tím nejdůležitějším a také nejtěžším, co nás v daném úkolu čekalo.

Zhruba za týden byl na světě první skript, které bylo možné backtestovat, zhruba za měsíc byla strategie nasazena na paper trading. Původní Vláďova strategie získala nejen algoritmizovanou podobu, ale také se jí dostalo parametrické optimalizace, čímž jsme její výsledky posunuli blíže k lokálnímu maximu (nematematicky řečeno, strategie dosáhla lepších zisků a nižších propadů).

Pokud jste diskrečním obchodníkem jako Vláďa a rádi byste zjistili možnosti automatizace vaši obchodní strategie, obraťte se na nás, a my s vámi rádi postup nezávazně probereme. Máme zkušenosti s definováním cenových vzorů i algoritmizací obchodních strategií včetně řízení pozice v průběhu otevření obchodu.

Michal Dufek

Náš R&D tým, který ve spolupráci s Mendelovou univerzitou vyvíjí nástroje pro optimalizaci a správu finančních aktiv, nasadil do testovacího režimu nový obchodní systém, využívající principů rozkladu kontanga u termínových kontraktů a dlouhodobého vyklesávání volatility. Systém je založený na skládání syntetické short pozice pomocí opčních kontraktů na podkladové ETF UVXY obchodované na NYSE Arca. Alfa faktor je tvořený běžnými dostupnými indikátory odvozenými z pětiminutových cenových svíček UVXY.

Nejtěžším úkolem při tvorbě backtestovacího skriptu bylo ošetřit situaci, kdy hodnoty indikátorů počítáme z pětiminutových svíček, ale rozhodnutí k otevření obchodu může přijít prakticky kdykoliv (tedy nejen na při uzavření poslední pětiminutové svíčky). Řešením bylo vytvoření dynamické svíčky, která postupně skládá poslední svíčku z minutových s tím, že se na ni skript dívá jako na pětiminutovou.

Po provedení prvního backtestu jsme provedli v duchu našich zásad, které jsme popisovali v jednom z předchozím článků, optimalizaci pomocí parameter sweep. Toto nafittování razantně zlepšilo výkonnost i stabilitu systému (hodnoceno na out-of-sample množině).

Vzhledem k využívání esoterických aktiv, jakými opce jsou, jsme přistoupili k další fázi testování – paper tradingu. Paper trading v takto brzké fázi vývoje jsme zvolili kvůli obtížnosti provádění backtestu na opčních datech. Absenci dat budeme muset řešit interpolací a extrapolací volatility surface pomocí vhodného modelu, čímž si jednoduše řečeno chybějící data dopočítáme, to ovšem zabere adekvátní čas.

Suma sumárum se tedy k běžícímu systému Momentum Formula přidává další, byť zatím stále ve fázi výzkumu. Nasazení více než jednoho obchodního systému nám poskytuje cenná data a tím otevírá možnost vstoupit do další kapitoly – optimalizace portfolia.

O tom, jak se obchodní systém dále vyvíjí vás budeme informovat společně s reportováním jeho výsledků.

Michal Dufek, vedoucí vývoje Financial Research Software

Členové našeho FRS (Financial Research Software) týmu se vydali do německého Bielefeldu, kde se 31.7.2019 na půdě hospodářské komory východního Vestfálska pořádalo setkání zástupců společností a univerzit.

Celá akce byla pořádána ve formátu Barcampu, neboli konference s volným programem, se zaměřením na aktuální témata ve světě businessu a digitalizace. Celkem se zůčastnilo 70+ lidí z Německa, České Republiky, Slovenska a Estonska a diskutovalo se u témat jako je investování v digitální době, možnosti využití blockchainu jako nástroje pro transparentní převody peněz, ochraně dat nebo o chytrých městech.

Cílem organizátorů bylo spojit nadšení studentů pro nové technologie a zkušenosti zástupců velkých společností, což vedlo k přínosným diskuzím a brainstormingu nad budoucím vývojem v oblasti digitálních služeb. FRS tým CA v rámci diskuze řešil budoucnost v přístupu k hledání statisticky relevantních tržních situací, které mají tendence se opakovat a jsou alfou investičních strategií.

Jan Budík

Kontrolu nad správou aktiv přebírají obchodní systémy založené na datové analýze, artifical intelligence, machine-learningových metodách, a to především neuronových sítích. Robotické obchodování postavené na algoritmech předčí člověka. Říkáte si, že tohle už jste někde četli? Pravděpodobně ano, v poslední době vzniká spousta marketingových materiálů i akademických publikací, které se soustředí na prosazování moderních technologií do správy finančních aktiv.

Články mají velmi podobnou strukturu – zpočátku vyjmenují „převratné“ objevy na poli informačních technologií a datové analýzy, nezapomínaje na vyjmenování oněch kouzelných slovíček „artifical intelligence“, „datová analýza“, „neuronové sítě“ apod. Dále čtenáře seznámí s výhodami, které tyto technologie přináší oproti správě finančních aktiv člověkem z masa a kostí. Tyto články a publikační materiály jsou si podobné v tom, že se snaží svézt se na vlně moderních technologií. Poté většinou následuje informace o samotném řešení či službě autora a tam už se ta kouzelná slovíčka tolik nevyskytují, nebo se vyskytují vágně a na obecné rovině. Když se podíváte takto propagovaným službám či řešením pod kapotu, tak vidíte stále více či méně stejné přístupy, které zvládne i trochu propracovaný tabulkový editor. Sdělení by se dalo shrnout zhruba následovně: „Existují skvělé nástroje, které se prosazují i do správy aktiv, my se jimi zabýváme…ale nakonec přeci jen děláme takové techniky, které zvládne i „lepší excel“, protože nám prostě stačí. Je to praktická ukázka toho, čemu se dnes říká buzzword. Většina současných řešení, které se na trhu nabízí říká: „Technologického pokroku se musíme držet a jsme v tom díky našemu přístupu jedineční…ve výsledku vybereme do našeho portfolia akcie skvělých technologických společností (například A, B, C) a za rok je vyměníme za X, Y, Z.“ Pointa je v tom, že z globálního pohledu jsou tyto rozdíly pouze kosmetické a vysoká závislost na vývoji globálního trhu zůstává.

Ano, existují společnosti, které takto doopravdy fungují a využívají „state-of-art“ přístupů, které úspěšně aplikují v praxi. Tempo udávají společnosti jako americká Renaissance , či Two Sigma. Nikde, ale nešíří tato slovíčka, to, co ukazují jsou výsledky. K čemu bychom používali nejmodernější technologie, pokud by nám nepřinášela přidanou hodnotu v podobě lepších výsledků? Takové chápaní je natolik intuitivní a přímočaré, že částečně odporuje našim zažitým zvykům – například závislosti zisků strategie na vývoji globálního akciového trhu. Pokud je obchodní strategie korelovaná s pohybem podkladového aktiva nebo s akciovým indexem S&P500, není to dobré a taková strategie musí být buď upravena nebo je z dalšího vývoje vyřazena – tento fakt se zkoumá v první sadě testů nově vznikajícího obchodního systému.

Pointou takového přístupu je snaha o udržení vysoké stability, nikoliv dosažení vyššího zisku. Matematicky řečeno, optimalizačním problémem není maximalizace zisku, ale minimalizace rizika. Honba za maximálním ziskem podléhá spoustě statistických klamů a matematických paradoxů, které číhají na každém výzkumném kroku od historického biasu, overfittingu přes vysokou míru korelace s globálním finančním trhem až po nekontrolovanou míru rizika. V okamžiku dosažení kontroly rizika získává obchodní systém neskutečně silný nástroj v podobě stability. Zisk je pak „pouze“ funkcí ochoty podstupovat riziko a dostupného kapitálu.

Ze základní optimalizační podmínky se pak odvíjí dlouhá cesta výzkumu a vývoje, na jejímž konci se nachází životaschopný autonomní obchodní systém.

Na konci vstupuje člověk v roli kontrolora a „údržbáře“ takového obchodního systému. Žádná strategie nedokáže běžet v reálném prostředí bez údržby a kalibrace. Tuto roli stále vykonává člověk, stejně jako roli kontrolora. State-of-art technologie vám pak dodávají dobrý technický nástroj pro dosažení vašich cílů – tyto technologie jsou rychlejší, přesnější, výpočetně efektivnější, ale nikdy nevyřeší vše za vás, nedokáží nadefinovat problém a nedokáží špatně definovaný problém vyřešit.

Michal Dufek, vedoucí vývoje Financial Research Software

Od února běží testovací provoz našeho automatického obchodního systému Momentum Formula postaveného na ropě a zlatě. V příspěvku reportujeme výsledky systému.

Start testu 15/2/2019
Počet testovaných dní 138 (ke dni 2/7/2019)
Počet obchodů 74
Hodnota kapitálu 15/2/2019 1 000 USD
Hodnota kapitálu 2/7/2019 1 158 USD
Zisk (YTD) 15.8 %
Riziko (maximální propad) 11.42 %
Zisk přepočtený ročně (=pokud by se stejně dařilo po celý rok) 47 %
SharpeRatio (počet jednotek zisku na jednu jednotku risku) 2.18

Příkazy jsou exekuovány prostřednictvím Interactive Brokers.
Výsledky jsou zobrazeny včetně chyb, které se v průběhu období staly (například systém o víkendu spadl).

Systém jsme v průběhu sledovaného období dále vylepšili. Odstranili jsme chyby v infrastruktuře, a dále jsme obohacovali model o nové informace, abychom eliminovali propady. Níže se můžete podívat na propady, kterých dosahuje reportovaná strategie (modrá křivka) a propady ve zlepšené verzi, kterou budeme brzy nasazovat do ostrého provozu (oranžová křivka).

Rizikovost tohoto systému v případě ropy je okolo 5 % (to znamená, že strategie zaznamenala největší pokles hodnoty majetku o cca 5 %). Podkladové aktivum (ropa) za sledované období (2015 – konec 2018) vykazuje maximální propad okolo 50 % (poklesová epizoda červen 2015 – únor 2016, další pak září 2018 – prosinec 2018).

Vedoucí vývoje FRS, Michal Dufek

Anotace

Článek popisuje softwarovou aplikaci z oblasti Financial Research Software, která slouží k hledání obchodních příležitostí na finančních trzích. Software je určený pro analytiky a portfolio manažery obchodníků s cennými papíry, alternativních fondů, FKI a oddělení asset managementu bank. Přidaná hodnota aplikace nespočívá pouze ve špičkových sofistikovaných nástrojích datové analýzy, statistiky a pravděpodobnosti, ale zejména v tom, že se uživateli dostává do rukou hotové workflow jednotlivých obchodních přístupů, takže kdokoliv může participovat na využití obchodních příležitostí, které globální finanční trh nabízí.

Software pro simulaci chování obchodních systémů

V dnešním postu se podíváme na tvorbu našeho týmu z ptačí perspektivy. Náš tým je strůjcem softwarové aplikace (tzv. Financial Research Software), který bude sloužit pro hledání obchodních příležitostí a jejich následné testování. Tuto aplikaci mohou využít analytici a portfolio manažeři obchodníků s cennými papíry, alternativních fondů, FKI a oddělení asset managementu bank. Aplikace nepřináší pouze další nástroje pro efektivní správu finančních aktiv – primárním cílem aplikace je přinést uživateli workflow, které jej intuitivně provede světem profesionální datové analýzy, statistiky, potažmo pravděpodobnosti a tradingu s cílem maximálně vytěžit obchodní příležitostí, které se na globálním finančním trhu objevují.

Už na začátku je vhodné si uvědomit, že hledání obchodních příležitostí a následná stavba obchodních systémů, je velmi komplexní proces, který v sobě zahrnuje činnosti ze spousty různých oblastí (tzv. stavební bloky). Z tohoto důvodu si pro identifikaci a klasifikaci jednotlivých „stavebních bloků“ vytvoříme dvě kategorie, horizontální a vertikální škálování, které nám pomohou při pochopení fungování aplikace.

Horizontální škálování

Cílem horizontálního škálování je shlukovat obchodní příležitosti dle obchodních přístupů. Obchodním přístupem je styl (s trochou nadsázky lze říci business model), jakým se obchodník snaží dosáhnout zisku. Příkladem budiž obchodní přístup relative values, do kterého můžeme zařadit druhy arbitráží, long/short strategie, pair-trading apod. Společným jmenovatelem přístupu je fakt, že obchodník hledá dvojice finančních aktiv, které mezi sebou mají nějakou „ekonomickou“ vazbu a sleduje vzájemné (relativní – odtud plyne název přístupu relative values) ocenění těchto dvou aktiv. V situaci, kdy dojde k distorzi mezi relativním oceněním, obchodník nalézá obchodní příležitost (tzv. svůj trh) a tuto situaci využívá otevřením obchodních pozic, které profitují z postupného vymizení této „chyby“ v ocenění (výše nazváno jako distorze). Toto schéma ilustruje situace, která nastala po pádu Lehman Brothers. Na trhu nastal stav, kdy byly v důsledku globálního napětí a zvýšené volatility ceny CDS na vládní dluhopisy České republiky vyšší než ceny CDS na dluhopisy české společnosti ČEZ. Viděno optikou teorie, která říká že „riziko jedné společnosti“ = „riziko země, ve které se společnost obchoduje“ + „specifické riziko odvětví/konkrétní firmy“ se jeví tato situace jako nesmyslná. V okamžiku, kdy takových stresových událostí nastane víc, nastává samozřejmě i více těchto obchodních příležitostí. Motivací uživatele modulu relative values je tyto distorze objevovat v reálném čase a využívat obchodní příležitostí, které tyto situace nabízí. Všimněte si, že v tomto schématickém popisu procesu odhalení a využití obchodní příležitosti není žádná zmínka o „predikci budoucí hodnoty“. Velmi často se obchodníci upínají na „predikci a forecasting“ budoucích hodnot, nicméně absolvovat tuto nesmírně složitou disciplínu není často nezbytné, jak napovídá uvedený příklad.

Aplikace je konstruována tak, že 1 obchodní přístup = 1 modul. Obchodní přístupy uvažované v aplikaci jsou:

Vertikální škálování

Vedle obchodních příležitostí, existuje celá řada dalších oblastí (stavebních bloků), které přispívají k odhalování obchodních příležitostí, tvorbě obchodních systémů nebo zvyšování jejich výkonnosti. Vertikální škálování rozděluje obchodní systém na stavební bloky, které mají v jeho rámci specifickou roli. Tyto bloky lze v mezikroku shlukovat do oblastí, které technicky přispívají k tvorbě a řízení obchodních strategií (trading, optimalizace portfolia, statistika a pravděpodobnost). Smyslem vertikálního škálování je ilustrace návaznosti prací (= návaznost aplikací jednotlivých metodických balíčků/bloků) při tvorbě obchodního systému. Bloky, ze kterých se obchodní strategie skládají, jsou:

Blok

Oblast

vstupní pravidla Trading
money management
risk management
výstupní pravidla
modely popisující danou časovou řadu Statistika charakterizující závislost chování ceny a dosahovaných výsledků
persistence vývoje časové řady
aproximovaná entropie časové řady
kontinuální optimalizace finančních aktiv zahrnutých v  portfoliu za účelem minimalizace rizika/maximalizace  výnosu Optimalizace portfolia

Charakter týmu

Z výše uvedených odstavců vyplývá, že náš tým, byť se věnuje tématům velice blízkým tradingu, není specializovaný pouze na trading. Exekuce, řízení pozice a výstupní pravidla jsou samozřejmě nedílnou součástí naší práce, ale fakticky je to pouze jedna z oblastí, které se tým věnuje. Oblasti, kterým se tým věnuje, úzce souvisí s vytvoření aplikace, která obsahuje moduly pro testování a stavbu obchodních systémů. Přičemž platí, že 1 modul = 1 obchodní přístup. Každý obchodní přístup pak může samozřejmě generovat spoustu obchodních systémů (strategií).

Závěr

Uživateli (analytikovi/portfolio manažerovi) se tímto způsobem dostává do rukou robustní nástroj, který pomůže najít a využít obchodní příležitost až do jejího zániku, aby mohl vzápětí najít příležitost další, protože jak se říká „strategies die, skills survive“.