V dnešním článku se podíváme na možnosti zahájení spolupráce s naším týmem. Smyslem je ukázat na konkrétním příkladu potenciální sílu, která ve spolupráci spočívá. Říkáte si, co by mi mohla taková spolupráce přinést? Přečtěte si následující odstavce.

Naše aktivity mohou pomoci aktivním obchodníkům, kteří za sebou mají prokazatelné obchodní výsledky (vůbec nejde o stovky procent v zisku, ale o prokázání toho, že tomu, co dělají, rozumí) a nesou si zjevné zkušenosti.

To, co nabízíme je rozvoj a vylepšení obchodních strategií – disponujeme vývojáři, analytiky, tradery, statistiky. Obchodník, který reálně obhospodařuje svoji strategii se zaměřuje na témata robustnosti, tržních podmínek, rizik a workflow jeho strategie spíše než na výnosy. A právě v tom spatřujeme největší potenciál pro spolupráci: každá obchodní strategie může být vyztužena, případně vylepšena v některém z následujících bodů:

Jeden příklad z praxe: nedávno jsme se při jedné příležitosti setkali s opčním obchodníkem, který úspěšně obchoduje několik svých (poměrně známých a standardních) strategií. S vědomím, že jeho strategie „trpí“ určitými slabinami, se rozhodl začít spolupracovat s naší skupinou, aby tyto slabiny odstranil. Sdílením zkušeností a znalostí tak obě strany profitovaly ze vzájemné spolupráce – náš tým získal inovativní podněty pro svoji tvorbu, které spočívají v určitém (jiném) náhledu na obecně známou obchodní strategii, a současně obchodník získal profesionální podporu v oblasti automatizace a statistiky/pravděpodobnosti, což vede ke zlepšení výkonnosti obchodních strategií. Výsledků pak může být celá řada – od automatického screeneru a notifikátoru nových obchodních příležitostí až po plně automatizovanou obchodní strategii včetně exekuce, position-sizingu a řízení pozice.

Pokud Vás tento článek zaujal, ať už z pohledu potenciálního spolupracovníka nebo klienta, neváhejte se na nás obrátit se svými dotazy, velmi rádi se s Vámi setkáme a veškeré možnosti probereme.

Michal Dufek