Testování nového obchodního systému UVXY

Testování nového obchodního systému UVXY

event_note 13.08.2019

Náš R&D tým, který ve spolupráci s Mendelovou univerzitou vyvíjí nástroje pro optimalizaci a správu finančních aktiv, nasadil do testovacího režimu nový obchodní systém, využívající principů rozkladu kontanga u termínových kontraktů a dlouhodobého vyklesávání volatility. Systém je založený na skládání syntetické short pozice pomocí opčních kontraktů na podkladové ETF UVXY obchodované na NYSE Arca. Alfa faktor je tvořený běžnými dostupnými indikátory odvozenými z pětiminutových cenových svíček UVXY.

Nejtěžším úkolem při tvorbě backtestovacího skriptu bylo ošetřit situaci, kdy hodnoty indikátorů počítáme z pětiminutových svíček, ale rozhodnutí k otevření obchodu může přijít prakticky kdykoliv (tedy nejen na při uzavření poslední pětiminutové svíčky). Řešením bylo vytvoření dynamické svíčky, která postupně skládá poslední svíčku z minutových s tím, že se na ni skript dívá jako na pětiminutovou.

Po provedení prvního backtestu jsme provedli v duchu našich zásad, které jsme popisovali v jednom z předchozím článků, optimalizaci pomocí parameter sweep. Toto nafittování razantně zlepšilo výkonnost i stabilitu systému (hodnoceno na out-of-sample množině).

Vzhledem k využívání esoterických aktiv, jakými opce jsou, jsme přistoupili k další fázi testování – paper tradingu. Paper trading v takto brzké fázi vývoje jsme zvolili kvůli obtížnosti provádění backtestu na opčních datech. Absenci dat budeme muset řešit interpolací a extrapolací volatility surface pomocí vhodného modelu, čímž si jednoduše řečeno chybějící data dopočítáme, to ovšem zabere adekvátní čas.

Suma sumárum se tedy k běžícímu systému Momentum Formula přidává další, byť zatím stále ve fázi výzkumu. Nasazení více než jednoho obchodního systému nám poskytuje cenná data a tím otevírá možnost vstoupit do další kapitoly – optimalizace portfolia.

O tom, jak se obchodní systém dále vyvíjí vás budeme informovat společně s reportováním jeho výsledků.

Michal Dufek, vedoucí vývoje Financial Research Software