2014

2014

event_note 23.01.2019

Dotační manager

Pro další zjednodušení orientace v dotacích jsme vyvinuli systém Dotační manager, který díky našemu prvnímu speciálnímu programu na monitoring médií představuje nejucelenější databázi dotačních příležitostí včetně části mezinárodních programů a také nadačních a dalších příležitostí.

K tvorbě pokročilých vyhledávacích databází se vážou prvopočátky výzkumných úkolů správného párování informací a uživatelů.