2018

2018

event_note 22.02.2019

SaaS v oblasti FINTECH

Aktivity v oblasti analýzy textu rozšiřujeme o tým zabývající se analýzou dat, konkrétně inovativní FINTECH aplikací v oblasti správy portfolia. Aplikace patří do rodiny Financial Research Software a poskytuje uživatelům pokročilé matematicko-statistické funkce pro analýzu finančních aktiv a portfolia, pro sken trhu a následné hodnocení dle zadaných kritérií (výnos, riziko, investiční horizont), funkce pro modelování a testování scénářů vývoje a modelování a simulaci rizik.